Gõ vi tính toàn quốc

Những khái niệm cơ bản về điện

1. current : dòng điện
- direct current [ DC ] : dòng điện một chiều
- alternative current [AC] : dòng điện xoay chiều

2. voltage: điện áp
- direct voltage [VDC ] : điện áp một chiều
- alternative voltage [VAC] : điện áp xoay chiều

3. Potential: điện thế
- Negative potential: điện thế âm
- Positive potential: điện thế dương


4. intensity : cường độ
- current intensity: cường độ dòng điện

5. resistance : điện trở
- resistor : (cái, bộ,..) điện trở
- resistivity : điện trở suất

6. capacitance: điện dung
- capacitor: (cái, bộ,...) điện dung

7. inductance: điện cảm
- inductor: cuộn dây cảm ứng
- reactor: cuộn cảm

8. impedance : trở kháng; resistance : điện kháng

9. conductance : độ dẫn (n)
electrical conductivity : tính dẫn điện

10. circuit : mạch điện
short-circuit : ngắn mạch
circuit diagram: sơ đồ mạch điện
Nhận xét ()