Gõ vi tính toàn quốc

Tiếng Anh kỹ thuật điện

 nhandichthuatgiare.com

Các loại MÁY BIẾN ÁP:

1. Generator Transformer = MBA của máy phát

2. Unit auxiliary transformer = MBA tự dụng của tổ máy phát

3. Station transformer = MBA nhà máy (dùng mỗi lần khởi động lại NMĐ hoặc khi xây dụng NMĐ)

4. Interconnecting transformer = MBA liên lạc 

5. Receiving station transformer = MBA của trạm nhận điện (thường ở trạm 110kV cấp cho các lộ trung áp)

6. Distribution transformer = MBA phân phối (dùng để hạ từ trung áp đến cấp 380V cho hộ tiêu thụ điện)

7. Outdoor/indoor transformer = MBA ngoài trời/trong nhà
Nhận xét ()