Gõ vi tính toàn quốc

Tên các sở, ngành thuộc tỉnh dịch sang tiếng Anh

Dịch Thuật Á Đông là thương hiệu của Công ty TNHH Dịch thuật và Thương mại Á Đông, một công ty chuyên nghiên cứu, phát triển và cung cấp dịch vụ ngôn ngữ cho khách hàng trên toàn thế giới. Sau đây, Dịch thuật Á Đông giới thiệu đến các bạn tên các sở, ngành sang tiếng Anh.


Stt
Tên tiếng việt
Tên tiếng anh
1
Công an
Department of Public Security
2
Sở Ngoại vụ
Department of Foreign Affairs
3
Sở  Tư pháp
Department of Justice
4
Sở Tài chính
Department of Finance
5
Sở Công Thương
Department of  Industry and Trade
6
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Department of Labour, War Invalids
and Social Affairs
7
Sở Giao thông vận tải
Department of Transport
8
Sở Xây dựng
Department of Construction
9
Sở Thông tin và Truyền thông
Department of Information and Communications
10
Sở Giáo dục và Đào tạo
Department of Education and Training
11
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Department of Agriculture and Rural Development
12
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Department of Planning and Investment
13
Sở Nội vụ
Department of Home Affairs
14
Sở Y tế
Department of Health
15
Sở Khoa học và Công nghệ
Department of Science and Technology
16
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Department of Culture, Sports and Tourism
17
Sở Tài nguyên và Môi trường
Department of Natural Resources and Environment

                                     Nguồn tin: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông

Nhận xét ()