Gõ vi tính toàn quốc

Nhận đánh máy Giáo án, tiểu luận, khóa luận, luận văn, luận án, hợp đồng…


Nhận đánh máy thuê các loại như: giáo án, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tiến sỹ, thạc sỹ, hợp đồng, hồ sơ, dự toán, dự thầu, thuyết minh, sách truyện…..
Chúng tôi chỉ nhận đánh máy các loại văn bản với ngôn ngữ: tiếng Việt. Tiếng Anh, tiếng Hàn.
Văn bản được thực hiện trên khổ giấy A4.
Định dạng chung cho 1 trang văn bản như sau (có thể yêu cầu định dạng riêng):
- Căn lề trái 1 Inches (2.54 cm), lề phái 1 Inches (2.54 cm), lề dưới 1.25 Inches (3.17cm), lề trên 1.25 Inches (3.17 cm), theo chuẩn của bản Word.
- Font chữ Times New Roman hoặc. Vntime.

- Cỡ chữ 14.
- Spacing before 0pt, after 0pt, Line spacing: Multiple 1.4
Giá cả:
- Đối với văn bản tiếng Việt:
+ 3000 VND cho mỗi trang A4 chỉ có chữ hoặc có hình vẽ, công thức nhưng số lượng ít.
+ 3500 VND cho mỗi trang A4 có nhiều hình vẽ và công thức.
- Đối với văn bản tiếng Anh (tiếng Hàn +500vnđ):
+ 3500 VND cho mỗi trang A4 chỉ có chữ hoặc có hình vẽ, công thức nhưng số lượng ít.
+ 4000 VND cho mỗi trang A4 có nhiều hình vẽ và công thức.
Thời gian giao văn bản: theo thỏa thuận. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành văn bản sớm nhất có thể cho khách hàng.
Liên hệ: 0986.832.958

Nhận xét ()